Aktiviteter i sambandstjenesten i Asker & Bærum-gruppen

Vi er med i NSOA (sambandstjeneste Oslo og Akershus) som er en sammenslutning mellom NRRL sine grupper i regionen. NSOA er medlem av Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF). Se også hjemmesiden til NRRL sambandstjeneste.no

Ovelse-traaka.2012    Dikemark-1

Foto: Øvelse LA2AB "storby", Tråkka.                               Foto: Øvelse med Norske redningshunder, Dikemark.