Innkalling til generalforsamling 2022 i Asker- og Bærumgruppen.
Onsdag 16. februar 2022 klokken 1900.
Møtet vil foregå digitalt ved bruk av videokonferanseverktøyet Jitsi.
For å delta på generalforsamlingen kan brukes PC eller nettbrett/Ipad.
Kontakt styret om du ikke har mottatt epost om innkalling.