Årets JOTA ble utført på Rykkinn speiderhus med AB-speiderne og ikke på Grønland pga dårlig vær. Her ble det kjørt HF og VHF kontakter, samt testing av APRS. Mer om årets JOTA se her.