Styret i Asker og Bærumgruppen bringer i kveld den sørgelige meldingen at vårt mangeårige gruppemedlem Audun Hjelle LA3CC ble Silent Key 3. oktober.

Audun har vært et svært aktivt medlem i gruppa i mange år, han deltok både i møtevirksomheten og med aktivitet på radiobåndene. Han har vært styremedlem i gruppa, og har også vært foredragsholder flere ganger

Han deltok i FD praktisk talt hvert år, enten på egen hånd eller som del av gruppas satsing. Han var aktiv på radiobåndene på CW, og var fast deltaker i Fylkestesten, ofte med QRP-stasjon. . Bare de to siste årene har han hatt helseproblemer, og har ikke vært så aktiv som tidligere.

Vi minner også om at Audun deltok i den aller første operasjonen på noe amatørbånd fra Bouvetøya i Antarktis (jeg husker dessverre ikke året) da han sammen med en annen amatør deltok på en vitenskapelig ekspedisjon til øya.

Audun var et svært trivelig og kunnskapsrikt menneske, og det er vondt at han er borte. Vi lyser fred over hans minne!

For styret

Guttorm LA6GF

Sekretær