Tildeling av ny kallesignaler (fra NRRL web)

Siden tidlig 1980-tall har den løpende serien for tildeling av kallesignaler til nye radioamatører vært på formen LAnXXX, med A som siste bokstav.

Selv om det fremdeles er endel igjen av denne serien ble det på kontaktmøte mellom PT og NRRL besluttet av serien termineres, og serien LBnXX tas i bruk.

Denne serien er tidligere delvis benyttet, og første tildeling vil således nå bli LB1AG, deretter LB1BG, LB1CG og så videre.

Samtidig ble det bestemt at også tallet 0 (null) tas i ordinær bruk slik at også LB0 vil være en naturlig del av serien.