Nå har Asker & Bærum-gruppen installert en ny FM/DMR
repeater på UHF, med plassering på Kolsåstoppen i Bærum.
Stor takk til alle bidragsytere og Rune LA8GKA m/ team !!!

Se her for mere informasjon.