Asker & Bærum-gruppen stilte med radiosamband og funksjonærer til
rally Hurumsprinten for NMK Hurum & Røyken den 22. april 2017.

RallyHurum