Nå starter vi opp med vårt første medlemsmøte etter sommeren, 22.08.2019
kl 19:00 på Stabburet på Wøyen gård. Velkommen!  

73

Ulf (LA8SU)