Velkommen til Drop-in møte i Asker og Bærumgruppen av NRRL,
på førstkommende torsdag den 05.09.2019 kl. 19:00.
73 Ulf (LA8SU)