jota-2019-persbu
Jota i Kjekstadmarka med speidere fra 1. skougum speidergruppe.