Medlemmer av AB-gruppen ved NRRL sambandstjenesten Oslo og Øst (SOØ) har mannskaper i aksjon i Ask i forbindelse med Katastroferaset på Ask i Gjerdrum. SOØ bistår med sikkerhets tracking av letemannskaper inne i raset. Info. SOØ hjemmeside nsoa.no
Ask-samband
Bilde er fra SOØ på www.facebook.com/nsoasamband