Uformell AB-ring på LA5RR/LA9XR onsdager kl 20.00
 
Grunnet korona viruset er alle møter på gruppelokalet utsatt.
Men vi har en uformell AB-ring på LA5RR/LA9XR alle onsdag kl 20.00.
Noen ganger har vi en "ring-leder" andre ganger ikke.
Her snakker vi om løst fast. Alle er velkommen!
mic