Silent Key

Vi beklager å måtte bringe den sørgelige beskjeden at gruppas medlem
André Bersvendsen LA1NPA ble Silent Key 27. juli 2014. Begravelsen foregår privat.

André var et viktig medlem av gruppa vår, og vil bli husket av mange. Han var styremedlem i flere perioder, og formann i gruppa i en periode. Han deltok aktivt i sambandsoppdrag, og også i VHF-aktiviteter utenfor gruppen.

Han deltok også mye i dugnader på gruppestasjonen Tråkka, og vi vil særlig huske ham for at han skaffet materiell til, og sammen med Robert -5XOA etablerte internettforbindelsen til Tråkka.

Vi lyser fred over hans minne.

For styret i Asker og Bærumgruppen av NRRL
Guttorm LA6GF, Sekretær