Det er med sorg vi melder at LA8WF Jon Dahl er død. Jon døde tirsdag 22. april 2014

Jon, var i alle år en trofast støttespiller i sin lokale gruppe Asker og Bærum-gruppen og har gjennom et langt liv bidratt til fellesskapet i en lang rekke verv.

LA8WF Jon var en aktiv mann på radio og engasjerte seg spesielt i VHF og høyere frekvenser hvor han trofast deltok i Tirsdags-testene. Jon delte rundhåndet ut av sin store kompetanse til andre, både fjern og nær, som trengte hjelp og bistand i tekniske og praktiske spørsmål.

Tidlig på 70 tallet når det ble mulig med repeatere var Jon blant initiativtakerne til å få etablert repeatere, og ble da også NRRL's første repeater-manager, et verv han hadde i mange år. Han utførte utførte sin gjerning med stort engasjement og bidro med sin store kunnskap innenfor området, til at mange grupper rundt om i landet kom igang med etablering og drift av repeatere.

LA8WF Jon var også aktiv på HF, gledet seg over å få kontakt med DX-ekspedisjoner og hadde svært mange av verdens DXCC land i loggen.

Jon ble hedret for sin innsats for radio-amatørsaken ved å bli utnevnt til Ridder av Den Gylden Nøkkels Orden i 1977, og var ved sin bortgang æresmedlem i Asker og Bærums-gruppen.

Med LA8WF Jon's bortgang har Asker og Bærum-gruppen mistet en trofast støttespiller og verdifull resurs, og vi radio-amatører en god venn med et dypt og ekte engasjement for radio-amatørsaken