AB-gruppen med SOØ (NSOA) deltok på nytt søk etter savnet i
Bærum, 21. januar. Les videre på: NSOA.no og Budstikka.no.

Budstikka-2018-1