Jota 2013 på Grønland i vestmarka

 
alt

Da var det igjen tid for gruppens årlige deltakelse i speidernes JOTA.

Som tidligere år skulle det også denne gangen foregå på speidernes hytte på Grønland.

Etter endel rådslagning ble det "utnevnt" mannskaper for oppdraget.

Det ble LA2NTA Alf, LA8TIA Lars Rune, LA9RTA Roger og LA9TKA Ivar.

Lørdag formiddag 19/10 møttes LA2NTA, LA9RTA og LA9TKA på parkeringsplassen til Vestmarksetra klare til innsats.

I samlet konvoi kjørte vi så opp til hytta, og begynte på opprigging av antenner og opprettet 2 posisjoner med radioer, 1 for HF og 1 for VHF/UHF.

I en liten periode var det vel å betraktes som risikabelt å ferdes i skogsområdet rundt hytta da det til stadighet "fløy" blylodd gjennom luften. Antennetrådene ble lagt over diverse tretopper som ble beseiret ved hjelp av blylodd festet til lange snorer. Ikke alle kast var like vellykket på første forsøk, så her var det bare å dukke innimellom :) 300gr. bly på avveie i stor hastighet er ikke noen spøk.

Etter en stund med slike hasardiøse øvelser var det en Windom antenne + en 100m lang longwire på plass. For VHF/UHF ble det montert en X-30 vertikal på en 10 meter Hirschman mast.alt
Windom antennen på plass.

Strømforsyning ble gjort ved hjelp av et aggregat som speiderne hadde montert, og det var selvfølgelig litt spennende når dette ble igangsatt med tanke på evt. radiostøy.

Frykten for dette viste seg ubegrunnet, og litt før kl. 15 var alt klart og pøvekjørt.

Det dukket så opp speidere som fikk prøve seg, med stort hell.

Etter hvert ble det ca. 110 speidere + diverse ledere/mannskaper tilstede, så det lovet for et godt aktivitetsnivå.Først ble det holdt en liten briefing om hva som skulle skje radiomessig.
alt

Forholdene på radio var også bra slik at det gikk greit å få til kontakter med andre JOTA stasjoner.

På lørdag ble det kjørt noe radio med diverse speidere som fikk høre på og prøve seg litt.
alt alt

Den store aktiviteten ble søndag, da LA8TIA, Lars Rune fikk sving på RPO aktiviteten pluss at speiderne ble delt i grupper som skulle utføre diverse oppgaver.
Radioaktivitet var en av disse oppgavene. Så etterhvert ble det travelt på radiorommene, når det veltet inn ca 20 speidere av gangen som alle ville og også fikk prøve seg.
alt alt
Når dagen var over hadde de fleste fått prøvd seg og fått et bedre innblikk i hva hobbyen vår går ut på, kanskje noen til og med ble så bitt av basillen at de går videre og blir amatører :)

Alt i alt var dette et vellykket arrangement med god hjelp fra velvillige værguder, Vi sees igjen neste år på JOTA

alt  alt

 

alt  alt

 

alt  alt

 

alt alt

 Foto: LA9TKA & LA9RTA 2013