Møtekalender for Asker og Bærumgruppen høsten 2023

Møtested for møter: Lommedalsveien 279, 1350 Lommedalen Møtetid: Kl. 1900


Dato                                  


Møtetype         


Møteaktivitet                                               


Koord.

30. august (u.35)

Møte

Drop-in med evt. finpuss til FD 2-3. sept.

LA8GKA

13. september (u.37)

Møte

Drop-in

LA6GF

27. september (u.39)

Programmøte

Forberedelse til JOTA 20-23. okt.

LA8GKA

11. oktober (u.41)

Møte

Drop-in

LA6GF

25. oktober (u.43)

Programmøte

Møteprogram er ikke fastlagt ennå

LA8GKA

8. november (u.45)

Møte

Drop-in

LA6GF

22. november (u.47)

Programmøte

Møteprogram er ikke fastlagt ennå

LA8GKA

29. november (u.48)

Møte

Drop-in

LA6GF

6. desember (u.49)

Temamøte

Høstavslutning/Julemøte

LA8GKA

13. desember (u.50)

Møte

Drop-in

LA6GF

Høstferie i Viken er i uke 40 (2-6.10.2023)

Guttorm LA6GF, Sekretær 23.08.2023