Møtekalender for Asker og Bærumgruppen vinter/vår 2024

Møtested for møter: Lommedalsveien 279, 1350 Lommedalen Møtetid: Kl. 1900
(oppdatert 27.02.2024)


Dato


Tema


Koordinator

17. januar (3)

Drop-in (ble kansellert pga. været)

LA6GF

31. januar (5)

Drop-in

LA6GF

14. februar (7)

Årsmøte

LA8GKA

28. februar (9)

Drop-in (vinterferie er i uke 8)

LA6GF

13. mars (11)

DMR, en enkel innføring - LA8GKA

LA8GKA

27. mars (13)

Drop-in

LA6GF

10. april (15)

NRRL Nybegynnerlisens

LA8GKA

24. april (17)

Drop-in

LA6GF

7. Mai

2 meter NAC Test med grilling,Tråkka

LA8GKA

15. mai (20)

Drop-in

LA6GF

29. mai (22)

Remoterig og Openwebrx, en innføring LA8GKA

LA8GKA

4. juni

2 meter NAC Test med grilling,Tråkka

LA8GKA

12. juni (24)

Vi griller i Lommedalen

LB8SG

15 juni (24/)

Sommeravslutning på Tråkka (lørdag!)

LA8GKA

Det vil komme endringer til denne listen, sjekk den derfor ofte!

Guttorm LA6GF, Sekretær