LA5RR
Nytt om Repeater LA5RR fra 29.09.2020.

LA5RR er nå flyttet til nytt QTH etter at hytta på Ringkollen ble solgt til nye eiere.
Det nye QTH er nå Toåsen på Nesodden med lokator JO59HT ca 230moh.
Frekvens er som før 145.675/145.075 MHz med narrow og med endret
CTCSS subtone til 110,9Hz (fra 74.4 Hz).

Dekningkart på LA5RR:
toåsen144

NB: repeateren er under test kjøring å kan være noe ustabil inntil videre på nytt QTH.


Data
Repeater RV-54 VHF
Senderfrekvens: 145.675 MHz
Mottagerfrekvens: 145.075 MHz
Båndbredde: Narrow 12.5 kHz rx/tx
CTCSS subtone: 110.9 Hz rx/tx nytt
Kjøres kun med: CTCSS subtone
Lokator: JO59HT
Plasering: Toåsen, Nesodden
Høyde: 230 moh

LA5RR er en repeater som driftes av Asker & Bærumgruppen.


Gammelt:

Om LA5RR, se HER