Medlemmer av AB-gruppen ved NRRL sambandstjenesten Oslo og Øst (SOØ) har mannskaper i aksjon i Ask i forbindelse med Katastroferaset på Ask i Gjerdrum. SOØ bistår med sikkerhets tracking av letemannskaper inne i raset. Info. SOØ hjemmeside nsoa.no
Ask-samband
Bilde er fra SOØ på www.facebook.com/nsoasamband
LA8KV Kjetil Toresen, mangeårig medlem av AB-gruppen.

Kjetil ble født 4. februar 1953, og ble Silent Key den 27. desember 2020. Kjetil var NRRL’s VHF-manager i flere år, og var med på å representere NRRL ved NRAU-møter og IARU Region 1 konferanser. Kjetil var veldig interessert i å få kontakt med så mange land som mulig på VHF-båndene 2 meter og på 6 meter. Etter hvert ble han nødt til å få kontakt med nye land via refleksjon fra Månen, såkalt EME (Earth – Moon – Earth). Dette gjorde han mest fra hytta si på Glåmos, nær Røros. Kjetil ble Ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden i 2015. Kjetil vil være dypt savnet.

Fra Bjørn Myrvold, redaktør i QST-LA, NRRL.
QSL-kort
Siden alle møteaktivitet i Asker og Bærumgruppen er utsatt inntil videre, har det kommet spørsmål om hvordan vi kan håndtere inn- og utlevering av QSL-kortene våre. Vår utmerkede QSL-manager Guttorm tilbyr derfor at dere kan komme og levere utgående og hente innkommede QSL-kort fra gruppelokalet i Lommedalsveien 279, onsdag 16 desember 2020 mellom kl 15:00 og 19:00. Hyllen med QSL-kort er montert på veggen i underetasjen. Ulf, LA8SU Formann i AB-gruppen
Innslag
Frekvensen 145.675 har vært noe plaget av innslag fra en Svensk repeater i Tanumshede med DMR. Det er nå løst, de har flyttet til ny frekvens etter en god dialog med Lysekils Sändareamatörer forening.

Dekningkart
Her er et teoretisk dekningkart på LA5RR via Toåsen.