Nytt:  Radiomeeting den 18.august 2018
Image16
Asker & Bærum-gruppen ønsker ha et Radiomeeting den 18. august i år.
Styret har etter generalforsamlingen, diskutert flere forslag til videre arbeid
når det gjelder rekruttering av nye medlemmer og aktiviteter framover.

Vi har blant annet tenkt å innby til et "Radio-loppis" slik som også mange
svenske grupper gjør. Det vil si at vi inviterer til å møtes og selge/kjøpe
radioutstyr, samt mulighet for å kjøpe grillmat, brus etc og treffe radiovenner
fra fjern og nær. Vi vil komme med informasjon om dette, men hold av
lørdag den 18. august for en stor og hyggelig sosial aktivitet i
Asker & Bærum-gruppen.
Stor vinterøvelse i Bærum den 28. Februar 2018
Øvelse2018-2 image Øvelse2018-1 

Øvelse i søk og redning, med var AB-gruppen m/SOØ NRRL
i samarbeid med Politi, Brann, Røde Kors, Norsk folkehjelp og
Norske redningshunder. Les mer på Budstikka.
image
Hjertesukk fra formannen.
Sitter her med kaffekoppen og tankene surrer litt rundt AB gruppen og dennes medlemmer.
Tenker litt over medlemmenes vilje til å delta i diverse av gruppens aktiviteter.
Vi holder som kjent gruppemøter på stabburet på Wøyen gård ca. hver 14. dag.
De siste årene har det vært en positivt trend i at det kommer flere medlemmer på disse møtene enn tidligere spesiellt når det er foredrag på programmet, men det er noen unntak.
De gangene det er møter om eksterne aktiviteter, slik som JOTA, Field Day etc. Så glimrer de fleste med sitt fravær.
Det virker som om folk er redde for å risikere å bli spurt om å gjøre en innsats i gruppen!
Det viser seg gang på gang at det kun er en liten håndfull medlemmer som stiller opp hver gang, all ros til disse.
Desverre gjør dette oss veldig sårbare i forhold til våre forpliktelser hvis det er en av de faste som ikke kan delta,
Kan opplyse om at JOTA deltagelse hvert år er "husleien" vår på stabburet, Field Day aktiviteten er viktig for å eksponere virksomheten vår og bidra til rekruttering til amatørradio virksomheten, evt. deltagelse i sambandsoppdrag er med på å bidra til gruppens økonomi. Det siste er viktig for at vi skal kunne fortsette med en så lav medlemskontingent som vi har.
Kanskje på tide for medlemmene å gå litt i seg selv og tenke på hvordan de i fremtiden ønsker at dette skal være? Ønsker dere bare å sitte på baken og se på med bl.a. sterk økning i kontingent som en av følgene?, eller kan dere finne måter å bidra på?
Det er ikke spesiellt krevende å kunne stille som mannskap på F.eks. JOTA, FD etc.

Litt å tenke på for dere?

73 de LA2NTA / formann LA2AB