Da inviterer vi til årets første Drop-in møte. torsdag 15/1-2015 Kl. 19:00 på stabburet, Wøyen gård.


Minner om at det er annen aktivitet i lokalet fram til kl. 19:00, vennligst respekter dette slik at de kan få arbeidsro.
Vel Møtt ! !

Årets JOTA ble utført på Rykkinn speiderhus med AB-speiderne og ikke på Grønland pga dårlig vær. Her ble det kjørt HF og VHF kontakter, samt testing av APRS. Mer om årets JOTA se her.

Styret i Asker og Bærumgruppen bringer i kveld den sørgelige meldingen at vårt mangeårige gruppemedlem Audun Hjelle LA3CC ble Silent Key 3. oktober.

Audun har vært et svært aktivt medlem i gruppa i mange år, han deltok både i møtevirksomheten og med aktivitet på radiobåndene. Han har vært styremedlem i gruppa, og har også vært foredragsholder flere ganger

Han deltok i FD praktisk talt hvert år, enten på egen hånd eller som del av gruppas satsing. Han var aktiv på radiobåndene på CW, og var fast deltaker i Fylkestesten, ofte med QRP-stasjon. . Bare de to siste årene har han hatt helseproblemer, og har ikke vært så aktiv som tidligere.

Vi minner også om at Audun deltok i den aller første operasjonen på noe amatørbånd fra Bouvetøya i Antarktis (jeg husker dessverre ikke året) da han sammen med en annen amatør deltok på en vitenskapelig ekspedisjon til øya.

Audun var et svært trivelig og kunnskapsrikt menneske, og det er vondt at han er borte. Vi lyser fred over hans minne!

For styret

Guttorm LA6GF

Sekretær

LA2AB Field day

Da er det avklart !
LA2AB avholder i år Field Day på Kalvøya utenfor Sandvika i Bærum.
Vi ønsker alle besøkende velkommen til å få en innføring i hva Amatørradio dreier seg om.
Det vil etableres "talk in" på 144.500
Gruppen regner med å skulle være QRV på de fleste HF bånd samt VHF/UHF
Kanskje vi høres......

Minner om infomøte ikveld kl. 19 på stabburet, kom innom og se om det er noe du kan bidra med.