Hei alle sammen!

Jeg bringer i dag et sørgelig budskap til dere, nemlig at Jon LA8WF nå er silent key. Han gikk bort tidlig tirsdag morgen 22. april, etter at sykdommen han har slitt med tok en alvorlig vending de siste tre ukene.

alt

Bisettelsen finner sted fra Tanum kirke tirsdag 6. mai kl 1100. Dere vil finne dødsannonsen i lokalavisen, og kan få bekreftet tidspunktet der. Svært mange av dere kjente Jon svært godt, og jeg antar at disse ønsker å møte opp for å minnes Jon og ta farvel med ham.

Styret vil sørge for en pen nekrolog i Amatørradio.

 

Dette er en sorgens dag, Jons bortgang er et stort tap for hver og en av oss, for gruppa vår og for radioamatørsaken. Jon var en ener som vil være umulig å erstatte.
Jon var æresmedlem av Asker og Bærumgruppen.
Jon H. Dahl LA8WF også ble slått til Ridder av den Gyldne

Nøkkels Orden (DGNO)  i 1977.

 

På vegne av styret i Asker og Bærumgruppen

Guttorm LA6GF

Sekretær

 

Hei alle sammen!

 

Vår trofaste QSL Manager gjennom mange år, Jon LA8WF, har signalisert at denne jobben nå må overtas av andre. Derfor spør vi med dette om noen andre medlemmer kan tenke seg å ta på seg dette vervet?

Som de fleste kjenner til består oppgavene i å sortere innkommende og utgående QSL-kort, legge ut innkommende kort i QSL-hylla i møtelokalet, og sende utgående kort til ligaen. Jon vil gi all nødvendig innføring i jobben, som krever en del spesialkunnskap men ikke krever mye tid.

Ta kontakt med formann Alf, LA2NTA på tlf. 900 61 817 dersom du er interessert i å stille opp.

qsl-photo

 

Sist helg deltok LA2AB i RUSSIAN DX CONTEST.

Operatører var:
LA5KO - ROY Almedal 
SP2ASJ - JERZY SZARKO (Jurek)
De kjørte totalt 2020 kontakter i testen ovenfor, med resultat så vidt over 7 mill poeng.
De trodde ikke at de var i nærheten av å vinne, men det går an å håpe på en plass blant de 10 beste i MOST-klassen.
I denne klassen må en kjøre mixed CW og SSB, og det gjorde gutta.

Well done fra styret :)