JOTA

jota-2001jota-2002

Hva er JOTA? JOTA står for Jamboree On The Air.
JOTA er et årlig arrangement som samler nesten en halv million speidere over hele verden.
Jota er en helg hvor speidere fra hele verden "møtes" og snakker sammen ved hjelp av amatørradioer.
På JOTA kan du sammen med patruljen få kontakt med speidere fra helt andre steder i Norge,
eller hvor som helst i verden Speiderne snakker sammen over radiosendere på kortbølgenettet.
Det kreves en egen autorisasjon for å kunne bruke en slik radio.
Speidergruppen er derfor avhengig av å samarbeide med en radioamatør.

Heldigvis synes de fleste radioamatører at det er morsomt å hjelpe speidergrupper.

Se også hjemmesiden til Asker og Bærum krets av Norges Speiderforbund