Møteprogram Asker- & Bærumgruppen, vinter/vår 2023

Møtested: Lommedalsveien 279, 1350 Lommedalen Møtetid: Kl. 1900


Dato


Tema


Koordinator

18. januar (3)

Drop-in

LA6GF

1. februar (5)

Programmøte v/LA4FH Øyvind Roth, Telekommunikasjon i Nordsjøen – et tilbakeblikk

LA8GKA

15. februar (7)

Årsmøte

LA8GKA

1. mars (9)

Drop-in (vinterferie er i uke 8)

LA6GF

15. mars (11)

Drop-in

LA6GF

29. mars (13)

Drop-in

LA6GF

12. april (15)

Programmøte: Forberedelser til sambandsoppdrag for Hurumsprinten

LA8GKA

26. april (17)

Drop-in

LA6GF

10. mai (19)

Drop-in

LA6GF

24. mai (21)

Programmøte: Om AREDN – Amateur Radio Emergency Data Network

LA8GKA

7. juni (23)

Drop-in

LA6GF

17 juni (24/)

Sommeravslutning på Tråkka (lørdag!)

LA8GKA

Det vil komme endringer til denne listen, sjekk den derfor ofte her!