Lyst til å bli medlem i Asker & Bærumgruppen?

alt

AB-gruppen av NRRL har møtelokaler og egen radiostasjon. Her treffer du andre radioamatører, og kan ta del i ett eller flere av de mange møtene og aktivitetene som arrangeres.

Noen av tilbudene til gruppens medlemmer:

  • QSL tjenester
  • Programmøter med tema
  • "Drop in"-møter (hvor man prater, drikker kaffe mm.)
  • Mulighet for blivende amatører til å avlegge lisensprøve.
  • Deltagelse i sambandsoppdrag
  • Tråkka LA2AB radiostasjon som kan benyttes av medlemmene
  • Kontakt oss på abgruppen(a)la2ab.net (erstatt (a) med @)