Jota 2015 på Grønland i vestmarka

 

 
alt

 

Over 80 speidere pluss Rovere, ledere, stab og Radioamatører fra Asker og Bærumsgruppen av NRRL gjennomførte en flott helg med radio fra 09.30 lørdag morgen med alt fra Nordisk åpningstafett av JOTA for 58'ne gang, samtaler over eteren med andre speidere rundt om i landet og speidere fra hele Europa. 
Leirbål på lørdag kveld, først felles og så rundt patruljebålene i skogen. Dette ble etterfulgt av rundløype på søndag med mer radio, Highland Games, revejakt, geocatching og "fjernstyrt speider" i et fantastisk høstvær...
Takk til alle deltagere, stab og amatører for innsatsen.

Gruppens medlemmer har deltok i gjennomføring av JOTA (Jamboree On The Air) i forbindelse med et stort speidertreff på Grønland i Vestmarka. I år var værgudene snille med oss, og hele arrangementet fant sted i et flott høstvær med mange interesserte. Det deltok mange speidere og ledere i treffet, og mange av disse deltok også i JOTA. De aller fleste speiderne (ca. 85) som var interesserte fikk prøve seg ved mikrofonen.
Fra gruppa deltok Alf LA2NTA, Roger LA9RTA, Mats LB8KG, Thor Ivar LB0KG og Lars LB1PG i aktivitetene på Grønland, med LA2NTA som leder.