Styre 2023/24


Andre tillitsverv

 • QSL manager: Frode LA2RL
 • Ansvarlig gruppestasjon: Nicolai LA7TM
 • QSL-ansvarlig LA2AB, HF aktivitet: Guttorm LA6GF
 • QSL-ansvarlig LA2AB, VHF aktivitet: Vakant
 • Drift og vedlikehold Ståvitråkka: Roger LA9RTA
 • Sambandsmanager: Tom LB1HG
 • Materialforvalter samband: Erik LB8SG
 • Repeatermanager: Rune LA8GKA
 • Web:
  • Redaktør: Ivar LA9TKA
  • Teknisk ansvarlig: Ivar LA9TKA
 • IT-ansvarlig Tråkka: Robert LA5XOA


Æresmedlemmer

 • Guttorm LA6GF


Tillitsverv i NRRL

 • VHF fyrmanager: Stefan LA0BY


- Ved Epost erstatt (at) med @ 
- Siste oppdatering 01.03.2023