Uformell AB-ring på LA5RR/LA9XR onsdager kl 20.00
 
Grunnet korona viruset er alle møter på gruppelokalet utsatt.
Men vi har en uformell AB-ring på LA5RR/LA9XR alle onsdag kl 20.00.
Noen ganger har vi en "ring-leder" andre ganger ikke.
Her snakker vi om løst fast. Alle er velkommen!
mic
Repeater nytt:

LA5RR på Toåsen (Nesodden) Den er nå linket sammen med LA9XR i Heggedal (Asker). Dette er for å øke aktiviteten på begge repeatere og for å dekke et større området. Teknisk er alt som før og LA5RR har nå også tilgang til EchoLink systemet. Se la9xr.com for mer info.
Link-VHF-UHF
Fra sekretær i AB-gruppen Ulf (LA8SU)

Vår QSL-manager Guttorm (LA6GF) vil onsdag 10 mars åpne opp og være tilstede i vårt gruppelokale i Lommedalsveien 279, slik at dere kan komme og hente innkommende QSL-kort og levere til Guttorm de QSL-kortene som dere ønsker å få sendt ut via NRRL.Guttorm vil være tilstede i gruppelokalet onsdag 10 mars mellom kl 15 og 19.
Medlemmer av AB-gruppen ved NRRL sambandstjenesten Oslo og Øst (SOØ) har mannskaper i aksjon i Ask i forbindelse med Katastroferaset på Ask i Gjerdrum. SOØ bistår med sikkerhets tracking av letemannskaper inne i raset. Info. SOØ hjemmeside nsoa.no
Ask-samband
Bilde er fra SOØ på www.facebook.com/nsoasamband