Repeater nytt:

LA5RR på Toåsen (Nesodden) Den er nå linket sammen med LA9XR i Heggedal (Asker). Dette er for å øke aktiviteten på begge repeatere og for å dekke et større området. Teknisk er alt som før og LA5RR har nå også tilgang til EchoLink systemet. Se la9xr.com for mer info.
Link-VHF-UHF
Fra sekretær i AB-gruppen Ulf (LA8SU)

Vår QSL-manager Guttorm (LA6GF) vil onsdag 10 mars åpne opp og være tilstede i vårt gruppelokale i Lommedalsveien 279, slik at dere kan komme og hente innkommende QSL-kort og levere til Guttorm de QSL-kortene som dere ønsker å få sendt ut via NRRL.Guttorm vil være tilstede i gruppelokalet onsdag 10 mars mellom kl 15 og 19.
Medlemmer av AB-gruppen ved NRRL sambandstjenesten Oslo og Øst (SOØ) har mannskaper i aksjon i Ask i forbindelse med Katastroferaset på Ask i Gjerdrum. SOØ bistår med sikkerhets tracking av letemannskaper inne i raset. Info. SOØ hjemmeside nsoa.no
Ask-samband
Bilde er fra SOØ på www.facebook.com/nsoasamband
LA8KV Kjetil Toresen, mangeårig medlem av AB-gruppen.

Kjetil ble født 4. februar 1953, og ble Silent Key den 27. desember 2020. Kjetil var NRRL’s VHF-manager i flere år, og var med på å representere NRRL ved NRAU-møter og IARU Region 1 konferanser. Kjetil var veldig interessert i å få kontakt med så mange land som mulig på VHF-båndene 2 meter og på 6 meter. Etter hvert ble han nødt til å få kontakt med nye land via refleksjon fra Månen, såkalt EME (Earth – Moon – Earth). Dette gjorde han mest fra hytta si på Glåmos, nær Røros. Kjetil ble Ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden i 2015. Kjetil vil være dypt savnet.

Fra Bjørn Myrvold, redaktør i QST-LA, NRRL.