Nytt:  Radiomeeting den 18.august 2018
Image16
Asker & Bærum-gruppen ønsker ha et Radiomeeting den 18. august i år.
Styret har etter generalforsamlingen, diskutert flere forslag til videre arbeid
når det gjelder rekruttering av nye medlemmer og aktiviteter framover.

Vi har blant annet tenkt å innby til et "Radio-loppis" slik som også mange
svenske grupper gjør. Det vil si at vi inviterer til å møtes og selge/kjøpe
radioutstyr, samt mulighet for å kjøpe grillmat, brus etc og treffe radiovenner
fra fjern og nær. Vi vil komme med informasjon om dette, men hold av
lørdag den 18. august for en stor og hyggelig sosial aktivitet i
Asker & Bærum-gruppen.