Hei alle sammen!

Jeg vil med dette gi beskjed om at drop-in møtet den 15. desember 2022, utlyst i møtekalenderen, ikke blir noe av. Jeg skriver dette etter avtale med formann Rune LA8GKA, og grunnen er at vi nå har hatt to drop-in møter og ett programmøte i løpet av tre uker, og til dels med svært lavt oppmøte, og derfor vil la det være nok nå like før jul.

Det blir ikke flere møter før jul, og jeg vil derfor nå ønske alle medlemmene en god jul og et godt nyttår!

Det foreligger ennå ikke noen møtekalender for 2023, og det er uklart om det blir noen flere møter før årsmøtet i februar.

73 de Guttorm LA6GF
sekretær
Innkallingen til årets generalforsamling er nå sendt ut med sakspapirer.
Har du ikke mottatt det vennligst ta kontakt med styret i gruppen.

NB generalforsamling er onsdag 16. februar, klokken 1900.
Møtet vil foregå digitalt ved bruk av videokonferanseverktøyet Jitsi.
For å delta på generalforsamlingen kan brukes PC eller nettbrett/Ipad.
Innkalling til generalforsamling 2022 i Asker- og Bærumgruppen.
Onsdag 16. februar 2022 klokken 1900.
Møtet vil foregå digitalt ved bruk av videokonferanseverktøyet Jitsi.
For å delta på generalforsamlingen kan brukes PC eller nettbrett/Ipad.
Kontakt styret om du ikke har mottatt epost om innkalling.