Sommeravslutningen for 2013 ble som vanlig avholdt på Tråkka.
Til tross for noe grått og ustabilt vær, så var det et relativt bra oppmøte denne dagen, hele 9 personer som fant veien :)
Det var en hyggelig stemning med tilhørende "kremering" av diverse varer på grillen.

I forbindelse med samlingen så ble det også gjort en viktig markering:

LA6GF ble av et enstemmig styre utnevnt til Æresmedlem i A&B gruppen av NRRL.

Guttorm ble valgt til sekretær på årsmøtet i Stabburet 19. februar 2004 og har siden det gjort en utrolig stor jobb for gruppen. Takket være ham fikk vi opp 40m beamen. Vi fikk orden på HF logg på PC der. Guttorm har lagt inn 10-tusener av QSO-er. Han har videre vært en utrolig god sekretær, den beste gruppen har hatt noensinne. Det er han som har jobbet mest for oss alle.

 WP 20130622 004 500x281

En glad gjeng på "fest"
bak: LA7TM, LA8WF, LA4JH, LA6GF, LA7XJ, LA8TIA
foran: LA9RTA, LA2NTA
Bak Kamera: LA3ZA

73 de LA2NTA