Som mange vet er det et knippe aktive amatører som er brukere av DMR i både distriktet og Østlandet.

Pr dags dato står det 2 stk DMR repeatere i Nord-Norge og Østlandets første Hytera DMR repeater på 70cm er på vei opp I Tønsberg som LA9NR.

LA2AB utreder om vi kan få etablert en DMR/FM repeater i vårt distrikt, men vi har som gruppe ikke mulighet til å finansiere dette alene og må ha hjelp for å kunne realisere dette.
Det er derfor nødvendig at vi etablerer et spleiselag for å kunne finansiere DMR prosjektet i -2AB.
Planen er å etablere en Hytera RD985 DMR/FM 70cm repeater på Kolsåstoppen i Bærum. Repeateren vil kunne kjøres både analog FM og 2 Slot DMR. Den vil ha god dekning i stor-Oslo, Asker, Bærum, Nesodden +++

Pr dags dato:
-Søknad om frekvens er sendt.
-Procom filter er bestilt.
-Flere tilbud er på vei inn
Vi har også fått gunstige priser på håndapparater og mobilstasjoner.

Privatpersoner eller grupper som ønsker å bidra med donasjoner kan sette inn ønsket beløp på 9801 33 89071, følg med her: https://www.facebook.com/groups/284041218605472/

Donasjoner pr 1 juni 2016:
LA2AB Nytt 70cm Duplexfilter fra Procom
LA8GKA Rune 
LA7MHA Tord 
LB1PG Lars