Radioamatørkurs i Follo
 
Follogruppa av NRRL planlegger å starte kurs mandag 14. oktober kl. 19.00,
mest sannsynlig på gruppelokalet.
 
Kurset vil bli med klasseromsundervisning hver mandag, og en del selvstudie.
Kurset avsluttes med lisensprøve en gang mellom vinterferien og påsken 2020.
Antall kurskvelder kan justeres etter deltagernes forutsetninger..
Det tas forbehold om antall deltagere. Det er heller ikke ubegrenset med plass,
så vær rask med din påmelding.
sjekke www.la3f.no