Radio Drop-In i AB-gruppen LA2AB.

Grunnet koronaviruset er møter på gruppelokalet utsatt til situasjonen
blir trygg igjen.

Så vi prøver å holde kontakt hver onsdag kl. 20.00 fremover over LA9XR.
Se www.la9xr.com for frekvenser, anbefales primært via UHF.

Det er et uformelt Drop-In med litt informasjon fra fra QSL-LA og evt. noe
informasjon fra styre. Ellers er bare komme med forslag på hva vi
kan snakke om på Drop-In. Alle er velkommen!

Følg også med på gruppens Facebook for oppdateringer.