QSL-kort
Siden alle møteaktivitet i Asker og Bærumgruppen er utsatt inntil videre, har det kommet spørsmål om hvordan vi kan håndtere inn- og utlevering av QSL-kortene våre. Vår utmerkede QSL-manager Guttorm tilbyr derfor at dere kan komme og levere utgående og hente innkommede QSL-kort fra gruppelokalet i Lommedalsveien 279, onsdag 16 desember 2020 mellom kl 15:00 og 19:00. Hyllen med QSL-kort er montert på veggen i underetasjen. Ulf, LA8SU Formann i AB-gruppen