LA8KV Kjetil Toresen, mangeårig medlem av AB-gruppen.

Kjetil ble født 4. februar 1953, og ble Silent Key den 27. desember 2020. Kjetil var NRRL’s VHF-manager i flere år, og var med på å representere NRRL ved NRAU-møter og IARU Region 1 konferanser. Kjetil var veldig interessert i å få kontakt med så mange land som mulig på VHF-båndene 2 meter og på 6 meter. Etter hvert ble han nødt til å få kontakt med nye land via refleksjon fra Månen, såkalt EME (Earth – Moon – Earth). Dette gjorde han mest fra hytta si på Glåmos, nær Røros. Kjetil ble Ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden i 2015. Kjetil vil være dypt savnet.

Fra Bjørn Myrvold, redaktør i QST-LA, NRRL.