Hei alle sammen!

Jeg vil med dette gi beskjed om at drop-in møtet den 15. desember 2022, utlyst i møtekalenderen, ikke blir noe av. Jeg skriver dette etter avtale med formann Rune LA8GKA, og grunnen er at vi nå har hatt to drop-in møter og ett programmøte i løpet av tre uker, og til dels med svært lavt oppmøte, og derfor vil la det være nok nå like før jul.

Det blir ikke flere møter før jul, og jeg vil derfor nå ønske alle medlemmene en god jul og et godt nyttår!

Det foreligger ennå ikke noen møtekalender for 2023, og det er uklart om det blir noen flere møter før årsmøtet i februar.

73 de Guttorm LA6GF
sekretær