Hei alle sammen!

Jeg bringer i dag et sørgelig budskap til dere, nemlig at Jon LA8WF nå er silent key. Han gikk bort tidlig tirsdag morgen 22. april, etter at sykdommen han har slitt med tok en alvorlig vending de siste tre ukene.

alt

Bisettelsen finner sted fra Tanum kirke tirsdag 6. mai kl 1100. Dere vil finne dødsannonsen i lokalavisen, og kan få bekreftet tidspunktet der. Svært mange av dere kjente Jon svært godt, og jeg antar at disse ønsker å møte opp for å minnes Jon og ta farvel med ham.

Styret vil sørge for en pen nekrolog i Amatørradio.

 

Dette er en sorgens dag, Jons bortgang er et stort tap for hver og en av oss, for gruppa vår og for radioamatørsaken. Jon var en ener som vil være umulig å erstatte.
Jon var æresmedlem av Asker og Bærumgruppen.
Jon H. Dahl LA8WF også ble slått til Ridder av den Gyldne

Nøkkels Orden (DGNO)  i 1977.

 

På vegne av styret i Asker og Bærumgruppen

Guttorm LA6GF

Sekretær